Roczna Szkoła Policealna Dla Dorosłych "progres" W Warszawie


Najważniejsze informacje - Roczna Szkoła Policealna Dla Dorosłych "Progres" W Warszawie

Adres Roczna Szkoła Policealna Dla Dorosłych "Progres" W Warszawie

Smolna 13
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-375
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)
Uprawnienia niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej

Telefon Roczna Szkoła Policealna Dla Dorosłych "Progres" W Warszawie

228266476
Strona
Regon 01571222300081
Organ prowadzący O.O.R.Z. "Progres" Sp. z o.o.

Roczna Szkoła Policealna Dla Dorosłych "progres" W Warszawie znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Smolna 13. Nr tel. do szkoły to 228266476. Faks: 228279423. Szkoła policealna mieści się na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest spółka prawa handlowego. Stronę internetową studium policealnego można odwiedzić pod adresem www.szkolaprogres.pl. Szkoła policealna znajduje się w rejestrze pod numerem 01571222300081. Organ rejestracyjny dla Roczna Szkoła Policealna Dla Dorosłych "progres" W Warszawie to miasto na prawach powiatu.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 125 szkoł policealnych, a województwo mazowieckie - 352. Na 1813 uczniów w powiecie przypada 125 innych szkół policealnych (14,5 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 17,75 (6247 wychowanków na 352 placówek).

Mapa

szkoła policealna