Gimnazjum Im. św. Huberta W Komorowie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. Św. Huberta W Komorowie

Patron św. Hubert

Adres Gimnazjum Im. Św. Huberta W Komorowie

Tomaszowska 1
Miejscowość Komorów
Kod pocztowy 97-200
Gmina Tomaszów Mazowiecki
Powiat tomaszowski
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 59215631500000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im. św. Huberta W Komorowie znajduje się w miejscowości Komorów pod adresem Tomaszowska 1. Jednostka gimnazjalna działa na obszarze gminy Tomaszów Mazowiecki, powiat tomaszowski , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest gmina. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 59215631500000.

Edukacja w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w formie stosownego zaświadczenia uczniowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku olimpijczyk osiąga z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość gimnazjalistów pobierających naukę w placówce to 79, z czego 44 stanowiły gimnazjalistki, a 35 stanowili chłopcy. Powiat tomaszowski ma zarejestrowane 25 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 3684 uczniów w powiecie przypada 25 innych gimnazjów (147,36 na placówkę), a średnia w województwie to 156,9 (69665 uczniów na 444 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.540.060.71
20061.450.20.36
20071.6-0.640.67
20080.350.131.34
20090.89-0.411.83
2010-1.86-1.81-0.96
2011-1.330.51.18
Rok Szkoła Gmina Powiat
20054.550.99-0.12
2006-2.11-0.27-1.51
2007-0.41-1.6-0.87
2008-4.58-1.99-1.41
2009-1.32-2.05-1.46
2010-1.52-1.14-1.04
2011-1.370.06-0.12

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa