Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Adres Gimnazjum

Majowa 1/13
Miejscowość Tomaszów Mazowiecki
Kod pocztowy 97-200
Gmina miasto Tomaszów Mazowiecki
Powiat tomaszowski
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

447245066
Strona
Regon 59214728500000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gimnazjum mieści się w miejscowości Tomaszów Mazowiecki pod adresem Majowa 1/13. Nr tel. do szkoły to 447245066. Nr faksu: 447245066. Szkoła gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Tomaszów Mazowiecki, powiat tomaszowski , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę internetową szkoły gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem soswtom.neostrada.pl. Szkoła gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 59214728500000.

Nauka w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty egzaminu w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku olimpijczyk uzyskuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce to 60, z czego 16 stanowiły gimnazjalistki, a 44 stanowili uczniowie. Powiat tomaszowski ma zarejestrowane 25 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 3684 uczniów w powiecie przypada 25 innych placówek gimnazjalnych (147,36 na placówkę), a średnia w województwie to 156,9 (69665 dzieci w wieku gimnazjalnym na 444 placówek).

Mapa