Gimnazjum Nr 2


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 2

Patron Komisja Edukacji Narodowej

Adres Gimnazjum Nr 2

Mickiewicza 11a
Miejscowość Skawina
Kod pocztowy 32-050
Gmina Skawina
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 2

122767656
Regon 35704372500000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 2 znajduje się w miejscowości Skawina pod adresem Mickiewicza 11a. Telefon do szkoły to 122767656. Faks: 122767656. Gimnazjum mieści się na terytorium gminy Skawina, powiat krakowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www gimnazjum można odwiedzić pod adresem ww.gim2sk.pl. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 35704372500000.

Edukacja w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki testu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy sprawdzają. Wyniki testu w postaci odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek uzyskuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 318, z czego 140 stanowiły gimnazjalistki, a 178 to chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 48 nauczycieli, z czego 36 na cały etat oraz 12 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3. Powiat krakowski ma zarejestrowane 49 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 7895 uczniów w powiecie przypada 49 innych gimnazjów (161,12 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,61 (103760 gimnazjalistów na 754 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Skawina: 14
  • w gminie Skawina: 24
  • powiat krakowski: 135
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa