Tynieckie Gimnazjum Społeczne


Najważniejsze informacje - Tynieckie Gimnazjum Społeczne

Adres Tynieckie Gimnazjum Społeczne

Benedyktyńska 4
Miejscowość Kraków
Kod pocztowy 30-398
Gmina miasto Kraków
Powiat Kraków
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Strona
Regon 12055694800000
Organ prowadzący Tynieckie Towarzystwo Edukacyjne

Tynieckie Gimnazjum Społeczne znajduje się w miejscowości Kraków pod adresem Benedyktyńska 4. Numer fax: 123575719. Placówka gimnazjalna mieści się na terenie gminy Kraków, powiat Kraków , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Portal internetowy jednostki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.gimnazjum.eu. Placówka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 12055694800000. Jednostka rejestracyjna dla Tynieckie Gimnazjum Społeczne to gmina.

Nauka w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki testu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie stosownego dokumentu wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń osiąga z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat kraków ma zarejestrowane 108 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 16835 uczniów w powiecie przypada 108 innych placówek gimnazjalnych (155,88 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,61 (103760 uczniów na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20111.592.232.23
Rok Szkoła Gmina Powiat
20110.672.452.45

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa