Gimnazjum Nr1


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr1

Patron NOBLISTÓW POLSKICH

Adres Gimnazjum Nr1

Miejscowość Skawina
Kod pocztowy 32-050
Gmina Skawina
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 35704370200000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr1 mieści się w miejscowości Skawina pod adresem . Placówka gimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Skawina, powiat krakowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 35704370200000.

Pobieranie nauki w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki testu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek otrzymuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 647, z czego 314 to gimnazjalistki, a 333 stanowili chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 73 nauczycieli, z czego 68 na pełen etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 13,6. Powiat krakowski ma zarejestrowane 49 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 7895 uczniów w powiecie przypada 49 innych szkół gimnazjalnych (161,12 na placówkę), a średnia w województwie to 137,61 (103760 uczniów na 754 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Skawina: 14
  • w gminie Skawina: 24
  • powiat krakowski: 135
  • województwo małopolskie: 1603

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.26-0.14-2.55
2006-1.25-0.04-3.42
20073.570.96-2.34
2008-0.37-3.08-2.97
2009-6.130.5-5.16
2010-4.04-0.56-2.15
2011-0.86-0.35-3.02
Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.91-0.69-2.39
20062.120.07-2.22
2007-0.910.08-1.83
20080.03-0.64-2.32
20090.570.11-2.44
2010-2.89-0.64-0.08
2011-2.450.3-1.49

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa