Gimnazjum Specjalne W Radziszowie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne W Radziszowie

Patron ks. Józef Tischner

Adres Gimnazjum Specjalne W Radziszowie

PODLESIE 173
Miejscowość Radziszów
Kod pocztowy 32-052
Gmina Skawina
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Specjalne W Radziszowie

122751488
Regon 35718069800000
Organ prowadzący Samorząd województwa

Gimnazjum Specjalne W Radziszowie znajduje się w miejscowości Radziszów pod adresem PODLESIE 173. Telefon do szkoły to 122751488. Faks: 122751488. Jednostka gimnazjalna działa na obszarze gminy Skawina, powiat krakowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest samorząd województwa. Portal internetowy szkoły gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.zpo-radziszow.org. Placówka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 35718069800000.

Pobieranie nauki w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku olimpijczyk osiąga z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat krakowski ma zarejestrowane 49 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 7895 uczniów w powiecie przypada 49 innych placówek gimnazjalnych (161,12 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 137,61 (103760 dzieci w wieku gimnazjalnym na 754 placówek).

Mapa