Katolickie Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Skawinie


Najważniejsze informacje - Katolickie Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Skawinie

Patron Jan Paweł II

Adres Katolickie Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Skawinie

Ks. Troski 17a
Miejscowość Skawina
Kod pocztowy 32-050
Gmina Skawina
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Katolickie Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Skawinie

122763215
Regon 04009738500089
Organ prowadzący Parafia śś. app. Szymona i Judy Tadeusza

Katolickie Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Skawinie znajduje się w miejscowości Skawina pod adresem Ks. Troski 17a. Numer telefonu do szkoły to 122763215. Nr faksu: 122763215. Placówka gimnazjalna mieści się na obszarze gminy Skawina, powiat krakowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest organizacje wyznaniowe. Witrynę internetową jednostki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.zks.nq.pl. Placówka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 04009738500089. Jednostka rejestracyjna dla Katolickie Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Skawinie to gmina.

Nauka w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki testu w postaci stosownego zaświadczenia uczniowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista uzyskuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce to 174, z czego 106 to gimnazjalistki, a 68 to chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 28 nauczycieli, z czego 3 na cały etat oraz 25 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 0,12. Powiat krakowski ma zarejestrowane 49 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 7895 uczniów w powiecie przypada 49 innych szkół gimnazjalnych (161,12 na placówkę), a średnia w województwie to 137,61 (103760 dzieci w wieku gimnazjalnym na 754 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Skawina: 14
  • w gminie Skawina: 24
  • powiat krakowski: 135
  • województwo małopolskie: 1603

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.75-0.14-2.55
20068.25-0.04-3.42
20078.840.96-2.34
20088.01-3.08-2.97
200910.230.5-5.16
20108.46-0.56-2.15
20117-0.35-3.02
Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.24-0.69-2.39
200611.470.07-2.22
20077.850.08-1.83
200810.45-0.64-2.32
200917.220.11-2.44
201013.67-0.64-0.08
20119.690.3-1.49

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa