Gimnazjum Nr 121


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 121

Patron Wojciech Zawadzki

Adres Gimnazjum Nr 121

Płużnicka 4
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 03-184
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 121

228112608
Regon 01601844700000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 121 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Płużnicka 4. Numer tel. do szkoły to 228112608. Fax: 228112608. Jednostka gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową gimnazjum można odwiedzić pod adresem gim121wawa.edupage.org. Placówka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 01601844700000.

Pobieranie nauki w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty egzaminu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty testu w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce to 446, z czego 231 to uczennice, a 215 stanowili chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 52 nauczycieli, z czego 29 na pełen etat oraz 23 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 1,26. Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych gimnazjów (150,65 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20059.615.665.66
20063.815.065.06
20078.046.226.22
20080.855.455.45
20098.74.194.19
20108.174.184.18
20115.664.484.48
Rok Szkoła Gmina Powiat
200511.925.215.21
20067.346.086.08
20073.55.945.94
20080.565.595.59
20098.984.894.89
201094.84.8
20117.084.554.55

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa