Społeczne Gimnazjum Nr 333 Sto


Najważniejsze informacje - Społeczne Gimnazjum Nr 333 Sto

Patron Radiowa Trójka

Adres Społeczne Gimnazjum Nr 333 Sto

Dziatwy 6
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 03-109
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Społeczne Gimnazjum Nr 333 Sto

226144692
Strona
Regon 01720103000000
Organ prowadzący Samodzielne Koło Terenowe nr 5 STO

Społeczne Gimnazjum Nr 333 Sto mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Dziatwy 6. Numer telefonu do gimnazjum to 226144692. Fax: 226144694. Gimnazjum ma lokalizację na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Stronę www szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www,sto2.pl. Placówka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 01720103000000. Instytucja rejestracyjna dla Społeczne Gimnazjum Nr 333 Sto to gmina.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych szkół gimnazjalnych (150,65 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
200518.255.665.66
200610.035.065.06
2007186.226.22
200820.225.455.45
200919.094.194.19
201011.824.184.18
201117.174.484.48
Rok Szkoła Gmina Powiat
200519.775.215.21
200620.016.086.08
200720.545.945.94
200819.635.595.59
200923.934.894.89
201027.144.84.8
201129.934.554.55

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa