Gimnazjum Nr 1 W Izdebkach


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 1 W Izdebkach

Adres Gimnazjum Nr 1 W Izdebkach

362
Miejscowość Izdebki
Kod pocztowy 36-203
Gmina Nozdrzec
Powiat brzozowski
Województwo podkarpackie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 1 W Izdebkach

134399710
Regon 37047620400000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 1 W Izdebkach mieści się w miejscowości Izdebki pod adresem 362. Nr tel. do szkoły to 134399710. Nr fax: 134399710. Gimnazjum funkcjonuje na obszarze gminy Nozdrzec, powiat brzozowski , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www szkoły gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.gimizdebki.edupage.org. Placówka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 37047620400000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy oceniają. Rezultaty egzaminu w postaci stosownego dokumentu uczniowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń otrzymuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 85, z czego 40 stanowiły gimnazjalistki, a 45 to gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 21 nauczycieli, z czego 10 w pełnym wymiarze godzin oraz 11 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,25 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 0,91. Powiat brzozowski ma zarejestrowane 30 gimnazjów, a województwo podkarpackie - 578. Na 2412 uczniów w powiecie przypada 30 innych szkół gimnazjalnych (80,4 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 120,2 (69477 uczniów na 578 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Izdebki: 3
  • w gminie Nozdrzec: 5
  • powiat brzozowski: 33
  • województwo podkarpackie: 1039

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20054.870.841.46
20063.110.10.7
20076.631.191.56
20083.62.530.72
2009-1.982.55-0.3
20104.763.972.08
20112.752.61-0.46
Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.91.01-1.42
20062.391.312.53
20075.691.082.08
2008-1.341.720.41
2009-3.420.85-0.17
20101.532.381.32
20110.73.212.22

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum