Szkoła Podstawowa Im. Polonii Amerykańskiej W Gulczu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Polonii Amerykańskiej W Gulczu

Patron Polonia Amerykańska

Adres Szkoła Podstawowa Im. Polonii Amerykańskiej W Gulczu

Czarnkowska 10
Miejscowość Gulcz
Kod pocztowy 64-730
Gmina Wieleń
Powiat czarnkowsko-trzcianecki
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Polonii Amerykańskiej W Gulczu

672563781
Strona
Regon 00117037100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Polonii Amerykańskiej W Gulczu znajduje się w miejscowości Gulcz pod adresem Czarnkowska 10. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 672563781. Numer fax: 672563781. Szkoła podstawowa funkcjonuje na obszarze gminy Wieleń, powiat czarnkowsko-trzcianecki , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy szkoły można znaleźć pod adresem spgulcz.edupage.org. Szkoła posiada wpis w rejestrze pod numerem 00117037100000.

Szkoła Podstawowa Im. Polonii Amerykańskiej W Gulczu naucza dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczących się w placówce była równa 94, z czego 52 to uczennice, a 42 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 8 na pełen etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 1,6. Powiat czarnkowsko-trzcianecki ma zarejestrowane 35 szkół podstawowych, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 5902 uczniów w powiecie przypada 35 innych szkół podstawowych (168,63 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 183,42 (223583 dzieci w wieku szkolnym na 1219 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Gulcz: 1
  • w gminie Wieleń: 5
  • powiat czarnkowsko-trzcianecki: 62
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa