Technikum Nr 2 W Kłodzku


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 2 W Kłodzku

Adres Technikum Nr 2 W Kłodzku

Szkolna 8
Miejscowość Kłodzko
Kod pocztowy 57-300
Gmina miasto Kłodzko
Powiat kłodzki
Województwo dolnośląskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 2 W Kłodzku

748672174
Regon 89142003100000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Nr 2 W Kłodzku znajduje się w miejscowości Kłodzko pod adresem Szkolna 8. Nr tel. do szkoły to 748672174. Nr fax: 748672174. Technikum działa na obszarze gminy Kłodzko, powiat kłodzki , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Stronę internetową szkoły średniej o profilu technicznym można znaleźć pod adresem www.ksp.klodzko.pl. Szkoła średnia techniczna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 89142003100000.

Słuchacz technikum będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia dokumentu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie matury po zdaniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku całkowita ilość kursantów pobierających edukację w placówce wynosiła 798, z czego 387 to słuchaczki, a 411 stanowili kursanci. Powiat kłodzki ma zarejestrowane 10 szkoł technicznych, a województwo dolnośląskie - 182. Na 2294 uczniów w powiecie przypada 10 innych szkół średnich technicznych (229,4 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 207,34 (37735 kursantów na 182 placówek).

Mapa