Trzyletnie Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych W Bielsku-białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach


Najważniejsze informacje - Trzyletnie Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych W Bielsku-Białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach

Adres Trzyletnie Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych W Bielsku-Białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach

Sempołowskiej 1
Miejscowość Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-300
Gmina miasto Bielsko-Biała
Powiat Bielsko-Biała
Województwo śląskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Trzyletnie Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych W Bielsku-Białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach

338144998
Regon 00051253300131
Organ prowadzący Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Trzyletnie Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych W Bielsku-białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach mieści się w miejscowości Bielsko-Biała pod adresem Sempołowskiej 1. Numer tel. do technikum to 338144998. Numer faksu: 338144998. Technikum funkcjonuje na obszarze gminy Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Portal internetowy technikum można znaleźć pod adresem www.bielsko.katowice.pl. Szkoła średnia o profilu technicznym posiada wpis w rejestrze pod numerem 00051253300131. Jednostka rejestrująca dla Trzyletnie Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych W Bielsku-białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach to miasto na prawach powiatu.

Słuchacz technikum musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie matury po zaliczeniu matury.

Powiat bielsko-biała ma zarejestrowane 21 szkoł technicznych, a województwo śląskie - 381. Na 4605 uczniów w powiecie przypada 21 innych szkół średnich technicznych (219,29 na placówkę), a średnia w województwie to 169,63 (64630 uczniów na 381 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr