Technikum Fryzjerskie W Bielsku-białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach


Najważniejsze informacje - Technikum Fryzjerskie W Bielsku-Białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach

Adres Technikum Fryzjerskie W Bielsku-Białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach

Sempołowskiej 1
Miejscowość Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-300
Gmina miasto Bielsko-Biała
Powiat Bielsko-Biała
Województwo śląskie
Typ Technikum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Technikum Fryzjerskie W Bielsku-Białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach

338144998
Regon 00051253301473
Organ prowadzący Zakład Doskonalenia zawodowego w Katowicach

Technikum Fryzjerskie W Bielsku-białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach mieści się w miejscowości Bielsko-Biała pod adresem Sempołowskiej 1. Numer tel. do szkoły to 338144998. Nr fax: 338144998. Szkoła średnia o profilu technicznym działa na terenie gminy Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Stronę internetową technikum można znaleźć pod adresem www.bielsko.zdz.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 00051253301473. Organ rejestracyjny dla Technikum Fryzjerskie W Bielsku-białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach to miasto na prawach powiatu.

Kursant technikum musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie matury po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

Powiat bielsko-biała ma zarejestrowane 21 szkoł technicznych, a województwo śląskie - 381. Na 4605 uczniów w powiecie przypada 21 innych techników (219,29 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 169,63 (64630 słuchaczy na 381 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 15 32,70 % -
język angielski pisemny podstawowy 12 45,30 % -
język angielski ustny podstawowy 5 63,20 % -
język polski pisemny podstawowy 16 44,40 % -
język polski ustny podstawowy 4 60,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 32,70 % 38 (z 40) 38 (z 40) 38 (z 40) 615 (z 639)
język angielski pisemny podstawowy 45,30 % 37 (z 40) 37 (z 40) 37 (z 40) 609 (z 652)
język angielski ustny podstawowy 63,20 % 19 (z 40) 19 (z 40) 19 (z 40) 325 (z 646)
język polski pisemny podstawowy 44,40 % 39 (z 40) 39 (z 40) 39 (z 40) 602 (z 644)
język polski ustny podstawowy 60,00 % 37 (z 40) 37 (z 40) 37 (z 40) 483 (z 641)

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr