Technikum Logistyczne W Bielsku-białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach


Najważniejsze informacje - Technikum Logistyczne W Bielsku-Białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach

Adres Technikum Logistyczne W Bielsku-Białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach

Sempołowskiej 1
Miejscowość Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-300
Gmina miasto Bielsko-Biała
Powiat Bielsko-Biała
Województwo śląskie
Typ Technikum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Technikum Logistyczne W Bielsku-Białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach

338144998
Regon 00051253302024
Organ prowadzący Zakład Doskonalenia zawodowego w Katowicach

Technikum Logistyczne W Bielsku-białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach mieści się w miejscowości Bielsko-Biała pod adresem Sempołowskiej 1. Telefon do technikum to 338144998. Nr faksu: 338144998. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Serwis www szkoły średniej technicznej można odwiedzić pod adresem www.bielsko.zdz.pl. Szkoła średnia o profilu technicznym posiada wpis w rejestrze pod numerem 00051253302024. Jednostka rejestracyjna dla Technikum Logistyczne W Bielsku-białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach to miasto na prawach powiatu.

Uczeń szkoły średniej technicznej ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu matury.

Powiat bielsko-biała ma zarejestrowane 21 szkoł technicznych, a województwo śląskie - 381. Na 4605 uczniów w powiecie przypada 21 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (219,29 na placówkę), a średnia w województwie to 169,63 (64630 kursantów na 381 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr