Szkoła Podstawowa Nr 4 W Turku


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 4 W Turku

Patron gen. Mieczysław Smorawiński

Adres Szkoła Podstawowa Nr 4 W Turku

Sportowa 9
Miejscowość Turek
Kod pocztowy 62-700
Gmina miasto Turek
Powiat turecki
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 4 W Turku

632784360
Regon 00083560900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 4 W Turku mieści się w miejscowości Turek pod adresem Sportowa 9. Numer tel. do szkoły podstawowej to 632784360. Nr fax: 632784360. Jednostka edukacyjna mieści się na terytorium gminy Turek, powiat turecki , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www placówki edukacyjnej można znaleźć pod adresem www.sp4turek.republika.pl. Placówka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00083560900000.

Szkoła Podstawowa Nr 4 W Turku przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 342, z czego 171 stanowiły dziewczynki, a 171 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 45 nauczycieli, z czego 37 na pełen etat oraz 8 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 4,63. Powiat turecki ma zarejestrowane 40 szkół podstawowych, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 5765 uczniów w powiecie przypada 40 innych szkół podstawowych (144,13 na placówkę), a średnia w województwie to 183,42 (223583 dzieci w wieku szkolnym na 1219 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Turek: 13
  • w gminie Turek: 13
  • powiat turecki: 42
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa