Szkoła Podstawowa W Galewie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Galewie

Adres Szkoła Podstawowa W Galewie

38
Miejscowość Galew
Kod pocztowy 63-330
Gmina Dobrzyca
Powiat pleszewski
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Galewie

508911308
Regon 00117388900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Galewie znajduje się w miejscowości Galew pod adresem 38. Nr tel. do szkoły podstawowej to 508911308. Instytucja edukacyjna działa na obszarze gminy Dobrzyca, powiat pleszewski , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Szkoła figuruje w rejestrze pod numerem 00117388900000.

Szkoła Podstawowa W Galewie rekrutuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci uczących się w placówce to 33, z czego 12 to uczennice, a 21 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 14 nauczycieli, z czego 5 na cały etat oraz 9 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,42 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 0,56. Powiat pleszewski ma zarejestrowane 32 szkoły podstawowe, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 4117 uczniów w powiecie przypada 32 innych szkół podstawowych (128,66 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 183,42 (223583 uczniów na 1219 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Galew: 2
  • w gminie Dobrzyca: 10
  • powiat pleszewski: 22
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa