Szkoła Podstawowa Nr 40 Im. Leona Kruczkowskiego W Lublinie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 40 Im. Leona Kruczkowskiego W Lublinie

Patron Leon Kruczkowski

Adres Szkoła Podstawowa Nr 40 Im. Leona Kruczkowskiego W Lublinie

Róży Wiatrów 9
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-468
Gmina miasto Lublin
Powiat Lublin
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 40 Im. Leona Kruczkowskiego W Lublinie

817442808
Regon 00076740500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 40 Im. Leona Kruczkowskiego W Lublinie znajduje się w miejscowości Lublin pod adresem Róży Wiatrów 9. Numer telefonu do szkoły to 817442808. Numer faksu: 817442808. Placówka szkolna ma lokalizację na obszarze gminy Lublin, powiat Lublin , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową instytucji edukacyjnej znajdziemy pod adresem www.sp40.pl. Szkoła figuruje w rejestrze pod numerem 00076740500000.

Szkoła Podstawowa Nr 40 Im. Leona Kruczkowskiego W Lublinie edukuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce była równa 612, z czego 299 to dziewczynki, a 313 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 61 nauczycieli, z czego 35 na cały etat oraz 26 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,35. Powiat lublin ma zarejestrowane 50 szkół podstawowych, a województwo lubelskie - 963. Na 18501 uczniów w powiecie przypada 50 innych szkół podstawowych (370,02 na placówkę), a średnia w województwie to 140,56 (135357 uczniów na 963 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Lublin: 123
  • w gminie Lublin: 123
  • powiat Lublin: 123
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa