Przedszkole Sióstr Nazaretanek


Najważniejsze informacje - Przedszkole Sióstr Nazaretanek

Patron BŁ. FRANCISZKA SIEDLISKA

Adres Przedszkole Sióstr Nazaretanek

ŚWIĘTOCHOWSKIEGO 82
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-467
Gmina miasto Lublin
Powiat Lublin
Województwo lubelskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Przedszkole Sióstr Nazaretanek

814732471
Regon 04000053000090
Organ prowadzący ZGROMADZENIE SIÓSTR NAJŚWIĘTSZEJ RODZ. Z NAZARETU

Przedszkole Sióstr Nazaretanek mieści się w miejscowości Lublin pod adresem ŚWIĘTOCHOWSKIEGO 82. Nr tel. do przedszkola to 814732471. Przedszkole znajduje się na terytorium gminy Lublin, powiat Lublin , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest organizacje wyznaniowe. Portal internetowy jednostki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem przedszkolakinazaretu.pl. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 04000053000090. Organ rejestrujący dla Przedszkole Sióstr Nazaretanek to gmina.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat lublin ma zarejestrowane 142 przedszkola, a województwo lubelskie - 556. Na 8063 uczniów w powiecie przypada 142 innych przedszkoli (56,78 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 64,26 (35731 przedszkolaków na 556 placówek).

Mapa