Publiczne Przedszkole Nr 28


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole Nr 28

Patron Bajka

Adres Publiczne Przedszkole Nr 28

Cmentarna 1-3
Miejscowość Kalisz
Kod pocztowy 62-800
Gmina miasto Kalisz
Powiat Kalisz
Województwo wielkopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole Nr 28

627644601
Regon 25051005500000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole Nr 28 znajduje się w miejscowości Kalisz pod adresem Cmentarna 1-3. Numer tel. do przedszkola to 627644601. Nr fax: 627644601. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na terytorium gminy Kalisz, powiat Kalisz , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 25051005500000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 96, z czego 52 to dziewczynki, a 44 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 9 nauczycieli, z czego 1 na cały etat oraz 8 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 0,13. Powiat kalisz ma zarejestrowane 28 przedszkoli, a województwo wielkopolskie - 1094. Na 1246 uczniów w powiecie przypada 28 innych przedszkoli (44,5 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 74,47 (81467 przedszkolaków na 1094 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Kalisz: 36
  • w gminie Kalisz: 36
  • powiat Kalisz: 36
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa