Publiczne Przedszkole Nr 30


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole Nr 30

Patron im. Krasnala Hałabały

Adres Publiczne Przedszkole Nr 30

Legionów 29
Miejscowość Kalisz
Kod pocztowy 62-800
Gmina miasto Kalisz
Powiat Kalisz
Województwo wielkopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole Nr 30

627536260
Strona
Regon 25051003200000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole Nr 30 znajduje się w miejscowości Kalisz pod adresem Legionów 29. Numer telefonu do przedszkola to 627536260. Jednostka przedszkolna funkcjonuje na obszarze gminy Kalisz, powiat Kalisz , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www przedszkola znajdziemy pod adresem www.edulink.pl. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 25051003200000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 121, z czego 64 stanowiły dziewczynki, a 57 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 5 na cały etat oraz 7 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 0,71. Powiat kalisz ma zarejestrowane 28 przedszkoli, a województwo wielkopolskie - 1094. Na 1246 uczniów w powiecie przypada 28 innych przedszkoli (44,5 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 74,47 (81467 dzieci w wieku przedszkolnym na 1094 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Kalisz: 36
  • w gminie Kalisz: 36
  • powiat Kalisz: 36
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa