Technikum Nr 8


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 8

Adres Technikum Nr 8

Wyspiańskiego 5
Miejscowość Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-300
Gmina miasto Bielsko-Biała
Powiat Bielsko-Biała
Województwo śląskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 8

338124429
Regon 07233435700000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 8 znajduje się w miejscowości Bielsko-Biała pod adresem Wyspiańskiego 5. Nr tel. do szkoły to 338124429. Faks: 338124429. Technikum funkcjonuje na terenie gminy Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową technikum można znaleźć pod adresem www.zsgih.edu.pl. Szkoła średnia o profilu technicznym figuruje w rejestrze pod numerem 07233435700000.

Kursant szkoły średniej o profilu technicznym będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dyplomu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie matury po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczących się w placówce była równa 519, z czego 360 stanowiły kursantki, a 159 to słuchacze. Powiat bielsko-biała ma zarejestrowane 21 szkoł technicznych, a województwo śląskie - 381. Na 4605 uczniów w powiecie przypada 21 innych szkół średnich o profilu technicznym (219,29 na placówkę), a średnia w województwie to 169,63 (64630 wychowanków na 381 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 147 44,60 % -
język polski pisemny podstawowy 147 49,20 % -
język polski ustny podstawowy 145 70,40 % -
język angielski ustny podstawowy 145 55,50 % -
język angielski pisemny podstawowy 146 57,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 44,60 % 24 (z 40) 24 (z 40) 24 (z 40) 291 (z 639)
język polski pisemny podstawowy 49,20 % 23 (z 40) 23 (z 40) 23 (z 40) 320 (z 644)
język polski ustny podstawowy 70,40 % 24 (z 40) 24 (z 40) 24 (z 40) 279 (z 641)
język angielski ustny podstawowy 55,50 % 24 (z 40) 24 (z 40) 24 (z 40) 355 (z 646)
język angielski pisemny podstawowy 57,00 % 25 (z 40) 25 (z 40) 25 (z 40) 374 (z 652)

Mapa