Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8 W Białymstoku


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8 W Białymstoku

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8 W Białymstoku

ks. St. Suchowolca 26
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-566
Gmina miasto Białystok
Powiat Białystok
Województwo podlaskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8 W Białymstoku

857411075
Regon 05220622100000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8 W Białymstoku znajduje się w miejscowości Białystok pod adresem ks. St. Suchowolca 26. Numer tel. do szkoły to 857411075. Faks: 857411596. ZSZ znajduje się na obszarze gminy Białystok, powiat Białystok , województwo podlaskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową szkoły zawodowej można odwiedzić pod adresem www.zsrckp.pl. ZSZ znajduje się w rejestrze pod numerem 05220622100000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane podobnie jak w szkole licealnej i technikum, lecz wyłącznie w obszarze podstawowym. Słuchacz zyskuje wiedzę i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej kształcenia zajmuje trzy lata. W ramach zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez kursanta. W szkole o profilu zawodowym największy nacisk kładzie się na praktykę zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje więcej niż 60% całego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający umiejętności zawodowe, o ile kursant przystąpi do dobrowolnego sprawdzaniu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu zasadniczej szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również uzupełniać swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat białystok ma zarejestrowane 16 szkoł zawodowych, a województwo podlaskie - 70. Na 1108 uczniów w powiecie przypada 16 innych szkół zawodowych (69,25 na placówkę), a średnia w województwie to 54,21 (3795 uczniów na 70 placówek).

Mapa

szkoła zawodowa