Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa

Sobieskiego 78
Miejscowość Jabłonka
Kod pocztowy 34-480
Gmina Jabłonka
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa

182652483
Strona
Regon 49248947400000
Organ prowadzący Janusz Gumularz

Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa znajduje się w miejscowości Jabłonka pod adresem Sobieskiego 78. Nr tel. do szkoły to 182652483. Numer faksu: 182642151. Szkoła zawodowa działa na terytorium gminy Jabłonka, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę www szkoły zawodowej znajdziemy pod adresem www.szkoly-jg.pl. ZSZ funkcjonuje w rejestrze pod numerem 49248947400000. Organ rejestrujący dla Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa to powiat ziemski.

Szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w liceum i technikum, ale wyłącznie w zakresie podstawowym. Kursant zyskuje wykształcenie i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ zdobywanie wiedzy zajmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez kursanta. W szkole o profilu zawodowym największy nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje więcej niż 60% całego czasu przypisanego na naukę zawodu. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający umiejętności zawodowe, o ile słuchacz przystąpi do nieobowiązkowego egzaminu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub podwyższać swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat nowotarski ma zarejestrowane 15 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 1302 uczniów w powiecie przypada 15 innych szkół zawodowych (86,8 na placówkę), a średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 183 placówek).

Mapa

szkoła zawodowa