Technikum Nr 2


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 2

Adres Technikum Nr 2

Budowlanych 4
Miejscowość Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-300
Gmina miasto Bielsko-Biała
Powiat Bielsko-Biała
Województwo śląskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 2

338125459
Regon 07281434700000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 2 znajduje się w miejscowości Bielsko-Biała pod adresem Budowlanych 4. Telefon do technikum to 338125459. Faks: 338125312. Szkoła średnia o profilu technicznym znajduje się na obszarze gminy Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową technicznej szkoły ponadgimnazjalnej znajdziemy pod adresem zsbud.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 07281434700000.

Słuchacz szkoły średniej o profilu technicznym musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia dyplomu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 511, z czego 125 stanowiły słuchaczki, a 386 to uczniowie. Powiat bielsko-biała ma zarejestrowane 21 szkoł technicznych, a województwo śląskie - 381. Na 4605 uczniów w powiecie przypada 21 innych techników (219,29 na placówkę), a średnia w województwie to 169,63 (64630 wychowanków na 381 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 106 49,50 % -
język polski ustny podstawowy 106 63,00 % -
język angielski ustny podstawowy 103 50,70 % -
język angielski pisemny podstawowy 104 61,70 % -
matematyka pisemny podstawowy 106 50,80 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 49,50 % 22 (z 40) 22 (z 40) 22 (z 40) 312 (z 644)
język polski ustny podstawowy 63,00 % 32 (z 40) 32 (z 40) 32 (z 40) 417 (z 641)
język angielski ustny podstawowy 50,70 % 29 (z 40) 29 (z 40) 29 (z 40) 425 (z 646)
język angielski pisemny podstawowy 61,70 % 19 (z 40) 19 (z 40) 19 (z 40) 302 (z 652)
matematyka pisemny podstawowy 50,80 % 18 (z 40) 18 (z 40) 18 (z 40) 227 (z 639)

Mapa