Technikum Nr 6


Informacje ogólne

Adres Jasna 31
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Telefon 322322949
Fax 322322949
Strona
Regon 24014293200000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu
Całkowita liczba uczniów 355
Liczba uczennic 286
Liczba uczniów 69

Technikum Nr 6 znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem Jasna 31. Numer telefonu do technikum to 322322949. Numer fax: 322322949. Szkoła średnia o profilu technicznym mieści się na terytorium gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy szkoły średniej technicznej można odwiedzić pod adresem zsp-unia.gliwice.pl. Technikum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 24014293200000.

Słuchacz technicznej szkoły ponadgimnazjalnej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie certyfikatu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku całkowita liczba kursantów pobierających edukację w placówce wynosiła 355, z czego 286 to kursantki, a 69 to kursanci. Powiat gliwice ma zarejestrowane 31 szkoł technicznych, a województwo śląskie - 381. Na 3544 uczniów w powiecie przypada 31 innych techników (114,32 na placówkę), a średnia w województwie to 169,63 (64630 słuchaczy na 381 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 77 42,00 % -
język polski pisemny podstawowy 77 51,80 % -
język polski ustny podstawowy 77 62,90 % -
język angielski ustny podstawowy 73 53,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 73 58,50 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 42,00 % 21 (z 40) 21 (z 40) 21 (z 40) 327 (z 639)
język polski pisemny podstawowy 51,80 % 19 (z 39) 19 (z 39) 19 (z 39) 250 (z 644)
język polski ustny podstawowy 62,90 % 23 (z 39) 23 (z 39) 23 (z 39) 421 (z 641)
język angielski ustny podstawowy 53,00 % 17 (z 39) 17 (z 39) 17 (z 39) 394 (z 646)
język angielski pisemny podstawowy 58,50 % 24 (z 39) 24 (z 39) 24 (z 39) 355 (z 652)

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr