Technikum Nr 7


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 7

Patron Polskich Zwycięzców Enigmy

Adres Technikum Nr 7

Gen. Józefa Haukego-Bosaka 21
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 50-447
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 7

713438077
Strona
Regon 02051962000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 7 mieści się w miejscowości Wrocław pod adresem Gen. Józefa Haukego-Bosaka 21. Numer telefonu do technikum to 713438077. Numer faksu: 713419523. Technikum ma lokalizację na terenie gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy szkoły średniej o profilu technicznym można odwiedzić pod adresem www.zstie.edu.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 02051962000000.

Słuchacz technicznej szkoły ponadgimnazjalnej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia dokumentu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie matury po zdaniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku ogólna ilość słuchaczy uczących się w placówce była równa 546, z czego 29 stanowiły uczennice, a 517 to słuchacze. Powiat wrocław ma zarejestrowane 30 szkoł technicznych, a województwo dolnośląskie - 182. Na 6182 uczniów w powiecie przypada 30 innych techników (206,07 na placówkę), a średnia w województwie to 207,34 (37735 uczniów na 182 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr