Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7

Drukarska 50
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 53-312
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7

713674025
Regon 93282504100000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7 znajduje się w miejscowości Wrocław pod adresem Drukarska 50. Numer tel. do szkoły to 713674025. Numer fax: 713671740. Szkoła zawodowa ma lokalizację na terenie gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www szkoły zawodowej znajdziemy pod adresem www.drukarska.net. ZSZ widnieje w rejestrze pod numerem 93282504100000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w szkole licealnej i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, jednak tylko w zakresie podstawowym. Kursant zyskuje wykształcenie i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej nauka trwa trzy lata. W ramach zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez kursanta. W ZSZ główny nacisk położono na naukę zawodu. Stąd w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje minimum 60% całkowitego czasu przypisanego na naukę zawodu. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający umiejętności praktyczne, o ile uczeń przystąpi do nieobligatoryjnego testu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły o profilu zawodowym edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub podnosić swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 46, z czego 35 to słuchaczki, a 11 stanowili kursanci. Powiat wrocław ma zarejestrowane 21 szkoł zawodowych, a województwo dolnośląskie - 155. Na 2314 uczniów w powiecie przypada 21 innych szkół zawodowych (110,19 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 88,46 (13711 uczniów na 155 placówek).

Mapa