Technikum Nr 2 W Morągu


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 2 W Morągu

Adres Technikum Nr 2 W Morągu

11 Listopada 7
Miejscowość Morąg
Kod pocztowy 14-300
Gmina Morąg
Powiat ostródzki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 2 W Morągu

897574012
Strona
Regon 28022923400000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Nr 2 W Morągu mieści się w miejscowości Morąg pod adresem 11 Listopada 7. Telefon do szkoły to 897574012. Fax: 897574012. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna mieści się na terytorium gminy Morąg, powiat ostródzki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Serwis www szkoły średniej technicznej można odwiedzić pod adresem www.zsl-13.pl. Szkoła średnia o profilu technicznym widnieje w rejestrze pod numerem 28022923400000.

Słuchacz szkoły średniej o profilu technicznym będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 116, z czego 8 stanowiły słuchaczki, a 108 to uczniowie. Powiat ostródzki ma zarejestrowane 11 szkoł technicznych, a województwo warmińsko-mazurskie - 127. Na 1851 uczniów w powiecie przypada 11 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (168,27 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 170,28 (21626 uczniów na 127 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr