Technikum Nr 1


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 1

Adres Technikum Nr 1

Kujawska 1
Miejscowość Morąg
Kod pocztowy 14-300
Gmina Morąg
Powiat ostródzki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 1

897572670
Strona
Regon 51945593100000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Nr 1 znajduje się w miejscowości Morąg pod adresem Kujawska 1. Numer tel. do technikum to 897572670. Faks: 897572670. Szkoła średnia o profilu technicznym działa na terenie gminy Morąg, powiat ostródzki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Stronę internetową szkoły średniej o profilu technicznym można znaleźć pod adresem zsziomorag.internetdsl.pl. Technikum figuruje w rejestrze pod numerem 51945593100000.

Wychowanek szkoły średniej o profilu technicznym ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania dokumentu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających naukę w placówce to 170, z czego 104 stanowiły kursantki, a 66 stanowili słuchacze. Powiat ostródzki ma zarejestrowane 11 szkoł technicznych, a województwo warmińsko-mazurskie - 127. Na 1851 uczniów w powiecie przypada 11 innych szkół średnich o profilu technicznym (168,27 na placówkę), a średnia w województwie to 170,28 (21626 uczniów na 127 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr