Technikum Ochrony środowiska


Najważniejsze informacje - Technikum Ochrony Środowiska

Adres Technikum Ochrony Środowiska

KOLEJOWA 11
Miejscowość Koło
Kod pocztowy 62-600
Gmina miasto Koło
Powiat kolski
Województwo wielkopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Ochrony Środowiska

632617900
Regon 31159510700000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Ochrony środowiska mieści się w miejscowości Koło pod adresem KOLEJOWA 11. Telefon do szkoły to 632617900. Nr faksu: 632617921. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Koło, powiat kolski , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Witrynę internetową technicznej szkoły ponadgimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.zst-kolo.pl. Szkoła średnia techniczna posiada wpis w rejestrze pod numerem 31159510700000.

Wychowanek szkoły średniej o profilu technicznym musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania świadectwa potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie matury po zdaniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 75, z czego 56 stanowiły kursantki, a 19 stanowili słuchacze. Powiat kolski ma zarejestrowane 17 szkoł technicznych, a województwo wielkopolskie - 307. Na 1533 uczniów w powiecie przypada 17 innych techników (90,18 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 163,75 (50272 wychowanków na 307 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr