Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Staszica 5
Miejscowość Drzewica
Kod pocztowy 26-340
Gmina Drzewica
Powiat opoczyński
Województwo łódzkie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

483756089
Strona
Regon 59214800800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Drzewica pod adresem Staszica 5. Nr tel. do szkoły zawodowej to 483756089. Nr faksu: 483756089. Szkoła o profilu zawodowym ma lokalizację na obszarze gminy Drzewica, powiat opoczyński , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Witrynę internetową szkoły o profilu zawodowym można znaleźć pod adresem www.liceumdrzewica.com.pl. Szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 59214800800000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w liceum ogólnokształcącym i szkoła średniej o profilu technicznym, lecz tylko w obszarze podstawowym. Słuchacz zyskuje edukację i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ zdobywanie wiedzy zajmuje trzy lata. W ramach zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez słuchacza. W szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne. Dlatego też w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje min. 60% całkowitego czasu przeznaczonego na naukę zawodu. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, o ile wychowanek podejdzie do nieobligatoryjnego sprawdzaniu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu zasadniczej szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, jak również podwyższać swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna ilość kursantów pobierających edukację w placówce to 60, z czego 11 stanowiły uczennice, a 49 to kursanci. Powiat opoczyński ma zarejestrowane 8 szkoł zawodowych, a województwo łódzkie - 116. Na 383 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół zawodowych (47,88 na placówkę), a średnia w województwie to 87,28 (10125 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 116 placówek).

Mapa