Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Partyzantów 1A
Miejscowość Opoczno
Kod pocztowy 26-300
Gmina Opoczno
Powiat opoczyński
Województwo łódzkie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Regon 59073701900099
Organ prowadzący Marek Orciuch, Barbara Kosno

Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Opoczno pod adresem Partyzantów 1A. Szkoła o profilu zawodowym działa na terytorium gminy Opoczno, powiat opoczyński , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest przedsiębiorstwa osób fizycznych. Zasadnicza szkoła zawodowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 59073701900099. Organ rejestracyjny dla Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa to powiat ziemski.

Szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W ZSZ przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w szkole licealnej i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, jednak tylko w obszarze podstawowym. Młodzież zdobywa wykształcenie i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej edukacja obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez słuchacza. W szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na praktykę zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje minimum 60% całkowitego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący kompetencje praktyczne, o ile wychowanek podejdzie do nieobligatoryjnego egzaminu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły o profilu zawodowym naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, a także uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat opoczyński ma zarejestrowane 8 szkoł zawodowych, a województwo łódzkie - 116. Na 383 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół zawodowych (47,88 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 87,28 (10125 uczniów na 116 placówek).

Mapa