Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Nowym Mieście Nad Pilicą Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Kielcach


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Nowym Mieście Nad Pilicą Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Kielcach

Adres Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Nowym Mieście Nad Pilicą Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Kielcach

Tomaszowska 123/40A
Miejscowość Nowe Miasto nad Pilicą
Kod pocztowy 26-420
Gmina Nowe Miasto Nad Pilicą
Powiat grójecki
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Nowym Mieście Nad Pilicą Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Kielcach

486741682
Strona
Regon 00051256200127
Organ prowadzący Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Nowym Mieście Nad Pilicą Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Kielcach znajduje się w miejscowości Nowe Miasto nad Pilicą pod adresem Tomaszowska 123/40A. Numer tel. do szkoły zawodowej to 486741682. Nr fax: 486741003. Zasadnicza szkoła zawodowa funkcjonuje na obszarze gminy Nowe Miasto Nad Pilicą, powiat grójecki , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Stronę www ZSZ można odwiedzić pod adresem www.zdz.zdz.kielce.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa widnieje w rejestrze pod numerem 00051256200127. Organ rejestracyjny dla Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Nowym Mieście Nad Pilicą Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Kielcach to powiat ziemski.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są realizowane tak jak w szkole licealnej i technikum, jednak tylko w zakresie podstawowym. Słuchacz zdobywa wykształcenie i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej kształcenia trwa trzy lata. W obrębie zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez kursanta. W ZSZ szczególny nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. Dlatego też w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje więcej niż 60% całego czasu przeznaczonego na naukę zawodu. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, o ile uczeń przystąpi do nieobowiązkowego testu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, jak również podnosić swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat grójecki ma zarejestrowane 12 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 479 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół zawodowych (39,92 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów na 201 placówek).

Mapa

szkoła zawodowa