Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Adres Szkoła Podstawowa

Stanisława Staszica 7
Miejscowość Drzewica
Kod pocztowy 26-340
Gmina Drzewica
Powiat opoczyński
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

483756929
Strona
Regon 67098695300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa znajduje się w miejscowości Drzewica pod adresem Stanisława Staszica 7. Nr tel. do szkoły to 483756929. Fax: 483756929. Jednostka szkolna znajduje się na obszarze gminy Drzewica, powiat opoczyński , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy szkoły podstawowej można znaleźć pod adresem spdrzewica.pl. Jednostka edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 67098695300000.

Szkoła Podstawowa naucza uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 341, z czego 179 stanowiły uczennice, a 162 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 30 nauczycieli, z czego 26 na pełen etat oraz 4 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 6,5. Powiat opoczyński ma zarejestrowane 43 szkoły podstawowe, a województwo łódzkie - 830. Na 5655 uczniów w powiecie przypada 43 innych szkół podstawowych (131,51 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 173,64 (144118 uczniów na 830 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Drzewica: 3
  • w gminie Drzewica: 8
  • powiat opoczyński: 50
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa