Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Drzewicy


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Drzewicy

Patron jan Paweł II

Adres Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Drzewicy

Szkolna 18
Miejscowość Drzewica
Kod pocztowy 26-340
Gmina Drzewica
Powiat opoczyński
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Drzewicy

483756011
Strona
Regon 59072058500000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Drzewicy znajduje się w miejscowości Drzewica pod adresem Szkolna 18. Telefon do szkoły to 483756011. Nr faksu: 483756011. Gimnazjum znajduje się na obszarze gminy Drzewica, powiat opoczyński , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową placówki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.gjp2.pl. Gimnazjum figuruje w rejestrze pod numerem 59072058500000.

Edukacja w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy oceniają. Wyniki testu w postaci odpowiedniego zaświadczenia uczniowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista otrzymuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 365, z czego 178 to dziewczynki, a 187 stanowili chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 38 nauczycieli, z czego 34 na cały etat oraz 4 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 8,5. Powiat opoczyński ma zarejestrowane 17 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 2716 uczniów w powiecie przypada 17 innych szkół gimnazjalnych (159,76 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 156,9 (69665 uczniów na 444 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Drzewica: 3
  • w gminie Drzewica: 8
  • powiat opoczyński: 50
  • województwo łódzkie: 1302

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.32-0.7-2.32
2006-1.25-0.99-1.25
2007-0.05-0.74-0.05
20080.040.850.04
2009-1.81-2.43-1.81
2010-1.790.58-1.79
20111.250.171.25
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.080.52-1.08
2006-2.49-1.91-2.49
2007-2.46-0.11-2.46
20080.011.520.01
20090.01-0.620.01
2010-0.690.29-0.69
20113.851.163.85

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa