Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

Stanisława Staszica 5
Miejscowość Końskie
Kod pocztowy 26-200
Gmina Końskie
Powiat konecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 26063317500000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 znajduje się w miejscowości Końskie pod adresem Stanisława Staszica 5. Zasadnicza szkoła zawodowa działa na terenie gminy Końskie, powiat konecki , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. ZSZ figuruje w rejestrze pod numerem 26063317500000.

Szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W ZSZ przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, lecz wyłącznie w obszarze podstawowym. Słuchacz zdobywa wiedzę i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej nauka zajmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez ucznia. W szkole o profilu zawodowym największy nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje ponad 60% całego czasu przeznaczonego na naukę zawodu. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający umiejętności praktyczne, o ile kursant podejdzie do dobrowolnego testu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły o profilu zawodowym edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również podnosić swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat konecki ma zarejestrowane 5 szkoł zawodowych, a województwo świętokrzyskie - 79. Na 245 uczniów w powiecie przypada 5 innych szkół zawodowych (49 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 68,11 (5381 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 79 placówek).

Mapa