Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych

Adres Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych

Sucharskiego 4
Miejscowość Rzeszów
Kod pocztowy 35-225
Gmina miasto Rzeszów
Powiat Rzeszów
Województwo podkarpackie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych

178520495
Strona
Regon 69176135300000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych mieści się w miejscowości Rzeszów pod adresem Sucharskiego 4. Numer telefonu do technikum to 178520495. Nr fax: 178520495. Szkoła średnia o profilu technicznym funkcjonuje na terenie gminy Rzeszów, powiat Rzeszów , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy szkoły średniej technicznej znajdziemy pod adresem www.zsku.rzeszow.pl. Szkoła średnia techniczna figuruje w rejestrze pod numerem 69176135300000.

Kursant technicznej szkoły ponadgimnazjalnej ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie certyfikatu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie matury po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 192, z czego 32 to uczennice, a 160 to słuchacze. Powiat rzeszów ma zarejestrowane 18 szkoł technicznych, a województwo podkarpackie - 169. Na 6371 uczniów w powiecie przypada 18 innych szkół średnich o profilu technicznym (353,94 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 214,4 (36234 słuchaczy na 169 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 7 14,90 % 14,00 %
język angielski pisemny podstawowy 6 29,60 % -
język angielski ustny podstawowy 6 38,90 % -
język niemiecki ustny podstawowy 1 30,00 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 1 36,00 % -
język polski pisemny podstawowy 7 32,30 % 14,00 %
język polski ustny podstawowy 7 65,70 % 14,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 14,90 % 40 (z 42) 40 (z 42) 40 (z 42) 276 (z 285)
język angielski pisemny podstawowy 29,60 % 40 (z 42) 40 (z 42) 40 (z 42) 272 (z 281)
język angielski ustny podstawowy 38,90 % 39 (z 42) 39 (z 42) 39 (z 42) 261 (z 279)
język niemiecki ustny podstawowy 30,00 % 29 (z 36) 29 (z 36) 29 (z 36) 188 (z 198)
język niemiecki pisemny podstawowy 36,00 % 25 (z 36) 25 (z 36) 25 (z 36) 171 (z 200)
język polski pisemny podstawowy 32,30 % 40 (z 42) 40 (z 42) 40 (z 42) 271 (z 285)
język polski ustny podstawowy 65,70 % 36 (z 42) 36 (z 42) 36 (z 42) 222 (z 284)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa