Gimnazjum Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Dla Dorosłych

Adres Gimnazjum Dla Dorosłych

Sucharskiego 4
Miejscowość Rzeszów
Kod pocztowy 35-225
Gmina miasto Rzeszów
Powiat Rzeszów
Województwo podkarpackie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 69176147100000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Gimnazjum Dla Dorosłych mieści się w miejscowości Rzeszów pod adresem Sucharskiego 4. Szkoła gimnazjalna ma lokalizację na obszarze gminy Rzeszów, powiat Rzeszów , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Jednostka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 69176147100000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego dokumentu gimnazjaliści otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń otrzymuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce to 149, z czego 37 stanowiły dziewczynki, a 112 to chłopcy. Powiat rzeszów ma zarejestrowane 27 gimnazjów, a województwo podkarpackie - 578. Na 5393 uczniów w powiecie przypada 27 innych szkół gimnazjalnych (199,74 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 120,2 (69477 uczniów na 578 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-24.661.331.33
2006-21.660.50.5
2007-25.451.111.11
2008-21.920.250.25
2009-26.86-1-1
2010-25.97-1.6-1.6
2011-25.62-0.2-0.2
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-24.170.740.74
2006-23.12.292.29
2007-21.491.541.54
2008-23.020.550.55
2009-21.560.210.21
2010-24.450.290.29
2011-24.98-0.28-0.28

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa