Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych

Adres Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych

Sucharskiego 4
Miejscowość Rzeszów
Kod pocztowy 35-225
Gmina miasto Rzeszów
Powiat Rzeszów
Województwo podkarpackie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna
Regon 69176139900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych znajduje się w miejscowości Rzeszów pod adresem Sucharskiego 4. Szkoła licealna znajduje się na terytorium gminy Rzeszów, powiat Rzeszów , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Liceum posiada wpis w rejestrze pod numerem 69176139900000.

Gimnazjaliści po zakończeniu edukacji w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba waha się od 0 do 4 przedmiotów). Powstały również klasy dwujęzyczne, w których dane przedmioty wykładane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, licealista może kształcić się w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagana jest zdana matura). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita liczba licealistów uczących się w placówce wynosiła 238, z czego 92 to wychowanki, a 146 to wychowankowie. Powiat rzeszów ma zarejestrowane 47 liceów, a województwo podkarpackie - 291. Na 7382 uczniów w powiecie przypada 47 innych placówek licealnych (157,06 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 136,85 (39823 licealistów na 291 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 20 25,90 % 30,00 %
język niemiecki pisemny podstawowy 1 32,00 % -
język niemiecki ustny podstawowy 1 53,30 % -
język hiszpański pisemny podstawowy 1 35,00 % -
język hiszpański ustny podstawowy 1 70,00 % -
język angielski ustny podstawowy 23 42,20 % -
język angielski pisemny podstawowy 23 44,20 % -
język polski pisemny podstawowy 20 42,30 % 30,00 %
język polski ustny podstawowy 20 73,00 % 30,00 %
język rosyjski pisemny podstawowy 5 60,40 % -
język rosyjski ustny podstawowy 5 65,30 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 25,90 % 34 (z 42) 34 (z 42) 34 (z 42) 247 (z 285)
język niemiecki pisemny podstawowy 32,00 % 28 (z 36) 28 (z 36) 28 (z 36) 178 (z 200)
język niemiecki ustny podstawowy 53,30 % 15 (z 36) 15 (z 36) 15 (z 36) 113 (z 198)
język hiszpański pisemny podstawowy 35,00 % 4 (z 5) 4 (z 5) 4 (z 5) 10 (z 12)
język hiszpański ustny podstawowy 70,00 % 4 (z 5) 4 (z 5) 4 (z 5) 9 (z 12)
język angielski ustny podstawowy 42,20 % 36 (z 42) 36 (z 42) 36 (z 42) 251 (z 279)
język angielski pisemny podstawowy 44,20 % 34 (z 42) 34 (z 42) 34 (z 42) 236 (z 281)
język polski pisemny podstawowy 42,30 % 35 (z 42) 35 (z 42) 35 (z 42) 220 (z 285)
język polski ustny podstawowy 73,00 % 25 (z 42) 25 (z 42) 25 (z 42) 154 (z 284)
język rosyjski pisemny podstawowy 60,40 % 2 (z 10) 2 (z 10) 2 (z 10) 16 (z 48)
język rosyjski ustny podstawowy 65,30 % 2 (z 10) 2 (z 10) 2 (z 10) 17 (z 48)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa