Zsz


Najważniejsze informacje - Zsz

Adres Zsz

Wojska Polskiego 36
Miejscowość Pasłęk
Kod pocztowy 14-400
Gmina Pasłęk
Powiat elbląski
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 17101274300000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zsz mieści się w miejscowości Pasłęk pod adresem Wojska Polskiego 36. Szkoła o profilu zawodowym znajduje się na terytorium gminy Pasłęk, powiat elbląski , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. ZSZ funkcjonuje w rejestrze pod numerem 17101274300000.

ZSZ realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w liceum i technikum, lecz wyłącznie w obszarze podstawowym. Młodzież zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ zdobywanie wiedzy zajmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez praktykanta. W szkole zawodowej największy nacisk kładzie się na edukację zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje min. 60% całkowitego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący kompetencje praktyczne, o ile wychowanek podejdzie do dobrowolnego sprawdzaniu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły o profilu zawodowym edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, a także podnosić swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita liczba kursantów uczęszczających na lekcje w placówce to 138, z czego 15 stanowiły uczennice, a 123 to słuchacze. Powiat elbląski ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo warmińsko-mazurskie - 90. Na 259 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (64,75 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 96,52 (8687 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 90 placówek).

Mapa