Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Młodocianych Pracowników


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Młodocianych Pracowników

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Młodocianych Pracowników

KASPRUSIE 14 b
Miejscowość Zakopane
Kod pocztowy 34-500
Gmina miasto Zakopane
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 49290130200000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Młodocianych Pracowników znajduje się w miejscowości Zakopane pod adresem KASPRUSIE 14 b. ZSZ znajduje się na terytorium gminy Zakopane, powiat tatrzański , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. ZSZ figuruje w rejestrze pod numerem 49290130200000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są nauczane tak jak w liceum ogólnokształcącym i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, ale wyłącznie w obszarze podstawowym. Kursant zdobywa wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej kształcenia zajmuje trzy lata. Zależnie od zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez ucznia. W ZSZ główny nacisk kładzie się na edukację zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje więcej niż 60% całkowitego czasu przydzielonego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący umiejętności praktyczne, o ile wychowanek podejdzie do nieobowiązkowego egzaminu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również uzupełniać swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających edukację w placówce to 362, z czego 185 stanowiły uczennice, a 177 stanowili uczniowie. Powiat tatrzański ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo małopolskie - 183. Na 478 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (119,5 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 183 placówek).

Mapa