Technikum Samochodowe Nr 2


Najważniejsze informacje - Technikum Samochodowe Nr 2

Patron Czesław Orłowski

Adres Technikum Samochodowe Nr 2

Jana Pawła II 69
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-038
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Samochodowe Nr 2

228380461
Regon 01575691800000
Organ prowadzący Gmina

Technikum Samochodowe Nr 2 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Jana Pawła II 69. Numer telefonu do technikum to 228380461. Nr faksu: 228380461. Szkoła średnia techniczna ma lokalizację na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Szkoła średnia techniczna figuruje w rejestrze pod numerem 01575691800000.

Słuchacz szkoły średniej technicznej ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie matury po zdaniu matury.

W 2013 roku całkowita ilość słuchaczy uczęszczających na lekcje w placówce była równa 680, z czego 3 to kursantki, a 677 stanowili słuchacze. Powiat warszawa ma zarejestrowane 87 szkoł technicznych, a województwo mazowieckie - 338. Na 16131 uczniów w powiecie przypada 87 innych szkół średnich technicznych (185,41 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 179,98 (60832 wychowanków na 338 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język rosyjski pisemny podstawowy 1 20,00 % -
matematyka pisemny podstawowy 129 42,50 % -
język polski pisemny podstawowy 129 45,50 % -
język angielski pisemny podstawowy 6 53,00 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 3 58,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język rosyjski pisemny podstawowy 20,00 % 95 (z 99) 95 (z 99) 95 (z 99) 387 (z 395)
matematyka pisemny podstawowy 42,50 % 215 (z 238) 215 (z 238) 215 (z 238) 657 (z 784)
język polski pisemny podstawowy 45,50 % 223 (z 238) 223 (z 238) 223 (z 238) 695 (z 778)
język angielski pisemny podstawowy 53,00 % 210 (z 234) 210 (z 234) 210 (z 234) 567 (z 767)
język niemiecki pisemny podstawowy 58,00 % 68 (z 126) 68 (z 126) 68 (z 126) 132 (z 368)

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr