Gimnazjum Joanny Białobrzeskiej Didasko


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Joanny Białobrzeskiej Didasko

Adres Gimnazjum Joanny Białobrzeskiej Didasko

Grochowska 284
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 03-841
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Gimnazjum Joanny Białobrzeskiej Didasko

227409605
Strona
Regon 14272277200000
Organ prowadzący Creodidasko Joanna Białobrzeska

Gimnazjum Joanny Białobrzeskiej Didasko znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Grochowska 284. Numer tel. do szkoły to 227409605. Gimnazjum działa na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Portal internetowy jednostki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.gimnazjumjb.com.pl. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 14272277200000. Organ rejestracyjny dla Gimnazjum Joanny Białobrzeskiej Didasko to gmina.

Edukacja w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy oceniają. Rezultaty testu w formie stosownego zaświadczenia wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych szkół gimnazjalnych (150,65 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Mapa