Technikum


Najważniejsze informacje - Technikum

Patron Jan Paweł II

Adres Technikum

Jagiellońska 17
Miejscowość Wojnicz
Kod pocztowy 32-830
Gmina Wojnicz
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum

146790005
Regon 85271231800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum znajduje się w miejscowości Wojnicz pod adresem Jagiellońska 17. Nr tel. do szkoły to 146790005. Numer fax: 146790138. Szkoła średnia o profilu technicznym działa na obszarze gminy Wojnicz, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Szkoła średnia o profilu technicznym widnieje w rejestrze pod numerem 85271231800000.

Wychowanek technicznej szkoły ponadgimnazjalnej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie matury po zaliczeniu matury.

W 2013 roku całkowita liczba słuchaczy pobierających edukację w placówce to 200, z czego 120 stanowiły uczennice, a 80 stanowili uczniowie. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 9 szkoł technicznych, a województwo małopolskie - 246. Na 1572 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół średnich o profilu technicznym (174,67 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 204,66 (50347 uczniów na 246 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 52 37,20 % 58,00 %
język niemiecki pisemny podstawowy 3 38,00 % -
język niemiecki ustny podstawowy 3 51,10 % -
język polski pisemny podstawowy 52 46,80 % 58,00 %
język polski ustny podstawowy 52 63,70 % 58,00 %
język angielski pisemny podstawowy 49 55,60 % -
język angielski ustny podstawowy 49 62,20 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 37,20 % 1 (z 3) 1 (z 3) 13 (z 17) 310 (z 448)
język niemiecki pisemny podstawowy 38,00 % 2 (z 3) 2 (z 3) 10 (z 13) 243 (z 281)
język niemiecki ustny podstawowy 51,10 % 1 (z 3) 1 (z 3) 9 (z 13) 175 (z 281)
język polski pisemny podstawowy 46,80 % 2 (z 3) 2 (z 3) 14 (z 17) 328 (z 448)
język polski ustny podstawowy 63,70 % 2 (z 3) 2 (z 3) 11 (z 17) 285 (z 448)
język angielski pisemny podstawowy 55,60 % 2 (z 3) 2 (z 3) 11 (z 16) 289 (z 440)
język angielski ustny podstawowy 62,20 % 2 (z 3) 2 (z 3) 8 (z 16) 199 (z 440)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr