Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Patron Mikołaj Kopernik

Adres Szkoła Podstawowa

168
Miejscowość Mikołajowice
Kod pocztowy 33-121
Gmina Wierzchosławice
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

146797258
Strona
Regon 00120252700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa znajduje się w miejscowości Mikołajowice pod adresem 168. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 146797258. Numer fax: 146797258. Instytucja szkolna znajduje się na terenie gminy Wierzchosławice, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową jednostki szkolnej można odwiedzić pod adresem www.spmikolajowice.edu.pl. Jednostka edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 00120252700000.

Szkoła Podstawowa uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce wynosiła 59, z czego 32 stanowiły dziewczynki, a 27 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 11 nauczycieli, z czego 5 w pełnym wymiarze godzin oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,19 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 0,83. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 128 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 13544 uczniów w powiecie przypada 128 innych szkół podstawowych (105,81 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Mikołajowice: 1
  • w gminie Wierzchosławice: 7
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa

szkoła podstawowa