Publiczne Gimnazjum Im. św. Kingi


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Im. Św. Kingi

Patron święta Kinga

Adres Publiczne Gimnazjum Im. Św. Kingi

Szkolna 10
Miejscowość Wojnicz
Kod pocztowy 32-830
Gmina Wojnicz
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Im. Św. Kingi

146790186
Regon 85178766200000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Im. św. Kingi znajduje się w miejscowości Wojnicz pod adresem Szkolna 10. Nr tel. do szkoły to 146790186. Numer fax: 146790186. Jednostka gimnazjalna mieści się na terenie gminy Wojnicz, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www gimnazjum można odwiedzić pod adresem www.pgwojnicz.internetdsl.pl. Jednostka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 85178766200000.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty testu w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku olimpijczyk osiąga z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających edukację w placówce była równa 310, z czego 143 stanowiły dziewczynki, a 167 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 35 nauczycieli, z czego 30 na pełen etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 6. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 55 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 6845 uczniów w powiecie przypada 55 innych jednostek gimnazjalnych (124,45 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,61 (103760 gimnazjalistów na 754 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Wojnicz: 3
  • w gminie Wojnicz: 9
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.82-1.66-0.92
2006-2.4-2.21.48
20071.1-1.250.82
2008-1.96-0.67-1.31
20090.86-1.69-2.02
2010-2.6-0.76-0.31
20110.52-0.32-2.08
Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.65-1.40.51
2006-3.43-2.550.52
20071.39-1.430.65
20080.16-2.07-0.18
20091.87-2.51-1.01
2010-1.83-1.93-1.9
20112.83-1.060.84

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa