Szkoła Podstawowa W Wielkiej Wsi


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Wielkiej Wsi

Patron Maria Konopnicka

Adres Szkoła Podstawowa W Wielkiej Wsi

210
Miejscowość Wielka Wieś
Kod pocztowy 32-830
Gmina Wojnicz
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Wielkiej Wsi

146791212
Strona
Regon 00120275700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Wielkiej Wsi znajduje się w miejscowości Wielka Wieś pod adresem 210. Telefon do szkoły to 146791212. Instytucja edukacyjna ma lokalizację na terenie gminy Wojnicz, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową jednostki edukacyjnej znajdziemy pod adresem www.szkolawielkawies.tnb.pl. Instytucja szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00120275700000.

Szkoła Podstawowa W Wielkiej Wsi rekrutuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci pobierających naukę w placówce była równa 90, z czego 47 stanowiły uczennice, a 43 stanowili uczniowie. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 128 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 13544 uczniów w powiecie przypada 128 innych szkół podstawowych (105,81 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Mapa

szkoła podstawowa