Niepubliczne Uzupełniające Technikum Gastronomiczne Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Uzupełniające Technikum Gastronomiczne Dla Dorosłych

Adres Niepubliczne Uzupełniające Technikum Gastronomiczne Dla Dorosłych

Kopernika 49
Miejscowość Tarnobrzeg
Kod pocztowy 39-400
Gmina miasto Tarnobrzeg
Powiat Tarnobrzeg
Województwo podkarpackie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczne Uzupełniające Technikum Gastronomiczne Dla Dorosłych

158233151
Regon 83040312600000
Organ prowadzący Bogusław Gąsior

Niepubliczne Uzupełniające Technikum Gastronomiczne Dla Dorosłych mieści się w miejscowości Tarnobrzeg pod adresem Kopernika 49. Nr tel. do technikum to 158233151. Numer faksu: 158233151. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna działa na terytorium gminy Tarnobrzeg, powiat Tarnobrzeg , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Technikum widnieje w rejestrze pod numerem 83040312600000. Instytucja rejestracyjna dla Niepubliczne Uzupełniające Technikum Gastronomiczne Dla Dorosłych to miasto na prawach powiatu.

Słuchacz technikum ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie matury po zdaniu egzaminu dojrzałości.

Powiat tarnobrzeg ma zarejestrowane 21 szkoł technicznych, a województwo podkarpackie - 169. Na 1477 uczniów w powiecie przypada 21 innych szkół średnich o profilu technicznym (70,33 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 214,4 (36234 uczniów na 169 placówek).

Mapa